شیراز – مرگ بر خامنه‌ای جلاد؛ شعارنویسی زنان شجاع و انقلابی بر روی دیوار بنیاد شهید

بالای صفحه