رویدادها: مخالفت با ریاست جمهوری اسلامی بر مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل

thumbnail


پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۲، ۲ نوامبر ۲۰۲۳
شرکت کننده: کیوان جاوید
گرداننده: میثم عتیق
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه